Kalmar terminals sista medlemsblad, augusti 2013

Föreningen som nu funnits i snart 13 år hade som mål och uppgift att bevara idéerna, minnena och tekniken bakom projektet. Resan har varit lång, Terminalen är till stora delar renoverad, vi har visat upp den både på Calmar Classic Show, Elmia Transportmässa, den har stått på Vägverkets museum i Borlänge och sedan ett par år finns den på Motor & Nostalgimuseet i Grängesberg.

Här kan Du hämta hem det sista Medlemsbladet i PDF-format.


Nytt medlemsblad, december 2010

I dagarna kommer årets sista medlemsblad att skickas till er som är medlemmar i Kalmar Terminals Vänner. Om du ännu inte tillhör våra medlammar så är Du ändå välkommen att ta del av vad som skett under det senaste halvåret. Här kan Du hämta hem det senaste Medlemsbladet i PDF-format.


Kalmar Terminal på Tunga Masträffen 2010

Lördagen den 5 juni 2010 gick Tunga Mas-Träffen, ett veteranbilsrally för kommersiella fordon av stapeln i Borlänge. Kalmar Terminal var givetvis på plats.
Se artikel i Dalademokraten
Se mer information


Kalmar Terminal på Stora Masträffen

Intresserade av veteranlastbilar samlades i två dagar, 6 och 7 juni, i Borlänge. Tunga Masträffen lockar besökare från hela landet och en av huvudattraktionerna denna gång var den, i stort sett färdigrenoverade Kalmar Terminal vilken väckte mycket uppmärksamhet.

Kalmar Terminal finns under de närmaste veckorna på Vägverkets museeum i Borlänge

Se foto taget 6 juni 2009


Nytt medlemsblad


I dagarna kommer årets sista medlemsblad att skickas till er som är medlemmar i Kalmar Terminals Vänner. Om du ännu inte tillhör våra medlammar så är Du ändå välkommen att ta del av vad som skett under det senaste halvåret. Här kan Du hämta hem det senaste Medlemsbladet i PDF-format.Kalmar Terminal besöker Elmia-mässan

I vinterns medlemsblad aviserade vi, att om möjligt visa upp bilen på den stora lastvagnsmässan Lastbil 2008 på Elmia den 20 - 23 aug. Planerna höll och vi kunde delta med Terminalen i Åkerihistoriska Sällskapet och Vägverkets gemensamma monter.

Det var fullt med folk och Terminalen rönte stort intresset och vi knöt många nya kontakter.

Terminalen var utrustad med en helt automatisk vändskivekoppling, utvecklad1968 för 40 år sedan av Kalmar Verkstad. I dag är det flera Europeiska företag som håller på med samma idéer, ett problem är att de håller på att utveckla olika tekniker.
VBG, Vänersborgskopplingar är helt dominerade på den Nordiska marknaden och har utvecklat en automatisk koppling för dragstång mellan bil och släpvagn. En tekniker från VBG besökte oss och upptäckte Terminalens koppling, han blev helt häpen, han hade aldrig hört talas om den!
Han berättade vidare att han satt som Sveriges representant i en Europeisk standardiseringsgrupp med uppdrag att samordna tillverkarna och hitta en Europeisk standard för vändskivekopplingar, han bad om mer material och skulle vid möten ute i Europa visa vad Sverige åstadkom för 40 år sedan.

Vidare kom där ett par unga hyttdesigners från Scania och blev helt betagna över Terminalens design.Väldspremiär!!!

Den 12 juli 2008 premiärvisades Kalmar Terminal för en entusiastisk publik på Calmar Classic Motor Show.

Nu har vi presenterat en nyrenoverad Kalmar Terminal. Rena kramkalaset pågick hela dagen då Lennart Persson förevisade den nyrenoverade lastbilen för gamla medarbetare från dåvarande Kalmar Verkstad som tog chansen att se och träffa de som var inblandade i projektet.


Östran ( 9 juli) har ett utförligt reportage! Läs det här!

 Växellådsrenovering och truckstativ till Kalmar Terminal

Så har då äntligen, det så länge eftersökta, truckstativet kommit till Sverige och renoveringen har påbörjats.

Samtidigt pågår renoveringen av automatväxellådan vilken har haft vissa problem.

Här kan ni se två bildspel som kommer att följa arbetets gång.

Till bildspelet om stativrenoveringen >>>

Till bildspelet om växellådsrenoveringen >>>


Nytt medlemsblad


I dagarna kommer årets sista medlemsblad att skickas till er som är medlemmar i Kalmar Terminals Vänner. Om du ännu inte tillhör våra medlammar så är Du ändå välkommen att ta del av vad som skett under det senaste halvåret. Här kan Du hämta hem det senaste Medlemsbladet i PDF-format.

 

Snart klar

Arbetet med att återskapa en Kalmar Terminal till ursprungligt skick börjar närma sej sin fullbordan. Visserligen återstår en hel del arbete men detta kommer att vara slutfört under detta år.
Se foto taget 4 april -07


Lackat och klart


Terminalen är nu nylackad i de ursprungliga färgerna och har också fått nya dekaler på front och sidor.
Glasmästaren i Hagfors har satt i nya rutor och även klädseln i hytt och säten håller på att färdigställas.

Arbetet med Terminalen rullar alltså vidare och vi kommer allt närmare den dag projektet går mot sin fullbordan.

Under projektets gång har vi fått många goda kontakter som välvilligt bistått oss med både ekonomiskt stöd, delar och tillbehör samt, inte minst, goda råd och tips.

Till er alla vill vi framföra ett stort TACK!


Nytt medlemsblad


I dagarna kommer årets första medlemsblad att skickas till er som är medlemmar i Kalmar Terminals Vänner. Om du ännu inte tillhör våra medlammar så är Du ändå välkommen att ta del av vad som skett under det senaste halvåret. Här kan Du hämta hem det senaste Medlemsbladet i PDF-format.

 

Nytt medlemsblad


I dagarna kommer årets första medlemsblad att skickas till er som är medlemmar i Kalmar Terminals Vänner. Om du ännu inte tillhör våra medlammar så är Du ändå välkommen att ta del av vad som skett under det senaste halvåret. Här kan Du hämta hem det senaste Medlemsbladet i PDF-format.


Helmiastiftelsens och Föreningssparbankens stipendium till Kalmar Terminals Vänner


Kalmar Terminals Vänner har mottagit två mycket prestigefyllde stipendier, dels från Helmiastiftelsen som bidragit med 50.000 Kr, dels Föreningssparbanken som överlämnat en check på 30.000 Kr.

Framtiden för detta stycke svensk industrihistoria ser, tack vare dessa ekonomiska bidrag, mycket ljusare ut.
Tack vare dessa stipendier kan vi nu föra restaureringsarbetet ytterligare ett steg framåt, och föreningen vill rikta ett stort tack till Helmiastiftelsen och Föreningssparbanken.


Återstart

Under det senaste året har restaureringsarbetet av Kalmar Terminal bedrivits på halvfart, delvis beroende på svårigheter att skaffa de ekonomiska resurser som krävs men också orsakat av svårigheter att hitta den kompetens som krävs för denna speciella typ arbete.
Nu har vår samarbetspartner, Nobelgymnasiet, välvilligt ställt två mycket duktiga tekniker till vårt förfogande och med deras hjälp har projektet nu åter tagit fart.


Medlemsblad

Under de år som återskapandet av Kalmar Terminal pågått har vi, med jämna mellanrum, skickat ut ett medlemsblad med information om hur projektet har framskridit. Brevet har skickats personligt till alla "Kalmar Terminals Vänner". Nu kan även ni som ännu inte är medlemmar ladda ner det senaste Medlemsbladet i PDF-format.
För att kunna läsa bladet måste ni ha Acrobat Reader installerad.
Om du inte har Acrobat Reader kan du hämta den här »Stöd restaureringen genom att köpa filmen om Kalmar Terminal

Vi har producerat en ca 45 minuter lång video som beskriver bakgrunden och idéerna som låg bakom Kalmar Terminal.
Det är härliga miljöer från testkörningar sommaren 1970, det är bilder från återfinnandet och till sist har vi dokumenterat det påbörjade renoveringsarbetet.
Filmen kostar 275:- incl. porto.
Som medlem i Terminalens Vänner kostar filmen 175:-

Välkommen som medlem i Kalmar Terminals Vänner, medlemsavg. 150 :-

Beställa film eller bli medlem gör Du genom att sätta in beloppet på vårt
PG 17 42 60-0


Här kommer vi att fortlöpande rapportera vad som händer med Terminalens restaurering och inom föreningen. Har du tips om vad vi kan skriva om, hör då av dig till Lennart Persson.