Brev från Gert Ekström,
intendent på Tekniska Museet
April 2002

Tillbaka till Restaurering

Tillbaka till Restaurering