Här presenteras historien bakom ett djärvt svenskt försök att skapa ett nytt rationellt transportsystem - Kalmar Terminal.

 

 

Projekt Kalmar Terminal var och är unikt på många sätt:

  • Projektet hade fordonstekniskt unika lösningar
  • Det hade ett transporttekniskt nytänkande
  • Det är ett tidsdokument över svensk industripolitik i slutet på 1960 och början av 1970-talet
  • Projeket är så intressant att t.ex. Tekniska Museet förordar och uppmuntrar oss i vårt arbete.


Vår ambition är att med god hjälp från er alla bygga upp dessa sidor så att vi på sikt får en komplett beskrivning av det mesta som rörde Kalmar Terminal.

En ideell förening: Kalmar Terminals Vänner är bildad. Föreningens mål och syfte är att tillvarata de unika lösningar och idéer som låg till grund för projektet samt insamla och bevara film, foton och dokument av alla slag som rör Terminalen.

Ta kontakt med oss om du har intressant information, tips eller synpunkter på sidan.

Ansvarig för hemsidan är Lennart Persson   Visitkort
l.persson.kil@telia.com
Skrivarens väg 16, 665 35 Kil
Tfn 0554-141 85 eller 070-314 10 38