I avsnittet Bakgrund / Ide finns beskrivet tankarna och idéerna till transportsystemet och i kravspecifikationen beskrivs vilka tekniska kriterier som skulle uppfyllas.
  • Lösflaken/lastbärarna skulle ha hjul, så att de kunde flyttas och användas av annat än ett specialfordon.
  • Bilen skulle vara utrustad med en lastapparat för lastning och lossning av ex. SJ:s småcontainers.
  • Utrustning samt till- och frånkoppling av flak/lastbärare skulle kunna hanteras utan att föraren behövde gå ur bilen.
  • Föraren skulle inte behöva gå ur bilen ut i trafiken.

Kalmar Verkstad grep sig an uppgiften med friskt mod och snart stod några skisser och ritningar klara.


InteriörSemitrailer med  luftmanövrerade stödben
Principritning med två lastbärarePrincipskiss truck

 

Lastbäraren/lösflaket

Lastbärare kunde användas alternativt som trailer/påhängsvagn eller som släpvagn. Lastbäraren konstruerades med både vändskivekoppling och dragstång.
Med dragstången uppfälld var lastbäraren en påhängsvagn och kunde kopplas till en dragbil.
Med nedfälld dragstång fungerade lastbäraren som ett konventionellt tvåaxlat släp och kunde dessutom kopplas till en annan lastbärare som dubbelekipage.
Lastbärarens kopplingsdel var delvis placerad framför framstammen.


Dragbil
ChassiplåtDragbil
Hjulbas 250 cm
Tot. Längd 450 cm
Bredd 230 cm
Tj. Vikt 6.260 kg
Totalvikt 11.000 kg
Cummins V8 diesel 180 hk.
Vxl. Allison MT-41 automat
Tjorben på lyften
Truck/Lastapparat
Dragbilen utrustades med en lastapparat som kunde fällas upp och fungerade då som en gaffeltruck.
Truckens lyftkkapacitet var 3 ton.
Pivåskiva
Kopplingsanordning
Pivåskivan var luftfjädrad så att den var höj- och sänkbar. Låstappen/kingpin innehöll anslutningar för el och tryckluft.
Håkan Jonsson kliver in
Insteg
Den tekniska nyhet som väckte mest uppmärksamhet var insteget. Dörren var placerad mitt i fronten, det var en mycket okonventionell lösning, men fungerade utmärkt. Bland annat fick man en mycket förarvänlig och fin hytt med genomgång. Dörrplaceringen var dessutom praktisk på trånga godsterminaler och i tät trafik slapp föraren kliva
rätt ut i körbanan.

PRELIMINÄRA VIKT OCH MÅTTUPPGIFTER
(inkl. gaffellyft, vändskiva och skärmar)

Totalvikt dragbil11000 kg
Tjänstevikt dragbil 6210 kg
Totalvikt lastbärare 10500 kg
Tågvikt dragbil + 1 lastbärare 16710 kg
Tågvikt dragbil + 2 lastbärare 27210 kg
Lastrummets längd 6200 mm
Lastrummets bredd 2430 mm


EXTRAUTRUSTNING
Patentsökt 3-tons gaffellyft på dagbilen med lyfthöjd ca 4 meter - gaffelbredden ställbar mellan min 553 mm och max 705 mm.

Den patentsökta vändskivan är höj- och sänkbar medelst en tryckluftsbälg. Denna tjänstgör också som vibrations- och stötupptagande luftfjädring, vilket tillsammans med två extra stötdämpare förhindrar att skakningar från vägbanans ojämnheter överförs från dragbil tlil lasbärare eller omvänt. Inkopplingen av el- och luftledningar sker automatiskt då den patentsökta tryckluftsmanövrerade pivåtappen och låskolven kommer i ingrepp.

EXTRAUTRUSTNING TILL LASTBÄRARE
Bakläm. Av aluminium avsedd att användas som lastbrygga.
Flaket kan erhållas klätt med aluminiumplåt.
Bromssystem. Anpassat till kommande svenska bestämmelser betr. bromsar å släpfordon.
Trailer med patensökta helautomatiska stödben.