Direkt efter pressvisningen satte Svelast den första prototypen i omfattande testtrafik. Kalmar Terminal testkördes bl.a i Stockholm, Örebro, Norrköping, Linköping, Göteborg och framför allt i Sundsvall.
I Sundsvall kördes Terminalen först några månader sommaren 1970 och sedan ett par månaders vintertest.
Utöver testverksamheten på Svelastkontoren visades och demonstrerades Terminalen för en mängd fackfolk och press.

I samband med testerna utbildades blivande Terminalförare på varje testort.

Under en tvåveckorsperiod sensommaren 1970 genomförde VTI Statens Väg och Trafikinstitut stabiltets och trafiksäkerhetsprov på Arboga flygfält, där testades samtliga fordonskombinationer och Kalmar Terminal ingick testparken. Resultatet av provningarna skulle ligga som grund då riksdagen skulle fastställa hastighetsgränser för tunga fordon. Samtliga dessa testkörningar gjordes av Lennart Persson.

Norrköping, lastning av lecasten
Norrköping
Lastar lecasten

Linköping, lossar virke
Troligen i Linköping.
Lossar virke från en järnvägsvagn

"På turné" Förflyttning:
Lennart tar "Mercan" och husvagnen och på den bakre lastbäraren har vi lastat serviceinsp. Göran Cederholms tjänste-Daf och drar vidare på turné till nästa visning eller testkörning.

Aro Koronen, Göran Cederholm och  Lennart Persson
Den längsta och mest omfattande testperioden gjordes i Sundsvall.
På bilden ser vi testförare Aro Koronen tv. I mitten Göran Cederholm KVAB och th. Lennart Persson

Gösta Hägglund, Aro Koronen, Lennart persson

Här går Disponent Gösta Hägglund, Svelast Sundsvall igenom ett transportuppdrag med Aro och Lennart

Vintertest i Sundsvall
I Sundsvall gjordes också en grundlig vintertest. Resultatet var mycket gott vad beträffar värme och hyttkomfort, den automatiska vändskivekopplingen fungerade utan problem.
Det enda problemet var egentligen att man på grund av utrymmesbrist mellan drivhjul och lastbärare inte kunde använda snökedjor och det begränsade framkomligheten spec. med två lastbärare, sk. dubbelekipage.
Vinterbild
Vinterbild från Sundsvall
Vinterbild Vinterbild från Sundsvall