Lennart Persson, bilskadetekniker på försäkringsbolaget if.
(Skandia/Dial)

Anställdes 1969 på Svelast
1974 - 89 Servicechef hos Volvohandlaren
Fryksdalens Motor AB
nuvarande Helmia Bil

lLennart Persson

Nils Dahlberg

Nils Dahlberg var trafikchef på Svelast under den tid som "Terminalen"
och nytänkandet för att effektivisera distributionen i Sverige lanserades.
Dahlberg var sedemera också pådrivande när det gällde att ta fram Csam-bilen och det nya systemet med små containrar för kombitrafik järnväg-bil. Men det är en annan
historia.

Nils Dahlberg

Per Sjöborg

1964 -1972 fordonsingeniör på Svelast
Från 1972 till 1985 logistikchef och överingeniör inom AGA Gas Svenska verksamhet.
1985 och framåt vd för ADR Transport
Var under 1 1/2 år konsult tills han 2001 återgick till åkerinäringen som vd för nystartade Skandinavisk Tanktransport, "ett nytt utvecklingsprojekt med en ny affärside."

Per Sjöborg

Curt Jubrand, f.d. försäljningschef Green Cargo Road

Anställdes 1954 på SLAB (Svenska Lastbils AB) som sedermera blev Svelast och numera heter Green Cargo. Var verksam som platschef i Kristianstad och Västerås samt regionchef Väst.

Curt Jubrand

Gilbert Hultberg,
Servicechef KVAB

Jan Karlsson,
Serviceinspektör KVAB

Gilbert Hultberg och Jan Karlsson

Till vänster
Per Sjöborg,
fordonsingenjör, Svelast

I mitten står en av Terminalens konstruktörer, Sven Haglund.

Till höger
Ralf Pettersson,
chefskonstruktör, Svelast

Per Sjöborg och Ralf Pettersson

Göran Cederholm

Göran Cederholm

Ralf Petterson,
chefskonstruktör KVAB


Gunnar Lundell,
marknadschef KVAB

 

 


 

Ralf Petterson och Gunnar Lundell